Ingyenes szállítás 30 000 Ft feletti vásárlás esetén!

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

PREAMBULUM

1. A www.originalgreenpeel.hu (a továbbiakban: Portál) a BIO-2005 Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (címe: 1149 Budapest, Egressy út 101.; cégjegyzékszám: 01-09-725649; adószám: 13247399-2-42; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. A Szolgáltató a Portálon Webáruházat üzemeltet, amelyben regisztrációt követően a Felhasználók kozmetikumokat és a Szolgáltató által kínált egyéb termékeket vásárolhatnak meg, illetve Hírlevelet kérhetnek.

2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Portál és a Webáruház használata, a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

ÁLTALÁNOS ADATOK

3. A Portál üzemeltetője a BIO-2005 Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

4. A BIO-2005 Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyilvános cégadatai:

Címe: 1149 Budapest, Egressy út 101.
Üzleti tevékenység helyének postai címe: 1149 Budapest, Egressy út 101.
Cégjegyzékszám: 01-09-725649;
Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail: drgreenpeel@bio2005.hu
Adószám: 13247399-2-42
Bankszámlaszám: 11714006-20423795-00000000 (OTP Bank)
Portál címe: www.schrammek.hu
Telefon:+36-70 621 10 59

5. FOGALMAK

Szolgáltató - BIO-2005 Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely a Portált üzemelteti és a szolgáltatásokat nyújtja.
Portál - a Szolgáltató által a www.schrammek.hu URL cím alatt üzemeltetett honlap és webáruház, amelyen keresztül a Szolgáltató a Termékek értékesítését végzi.
Felhasználó - az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon keresztül értékesített termékeket megvásárolja. Jelen szabályzat alkalmazásában a Szolgáltatói ÁSZF szerinti Felhasználó és a Szakmai megrendelő egyaránt Felhasználónak minősül.
Megrendelő - az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi a Portál szolgáltatásait, illetve bármely, a Portálon megvásárlásra felajánlott Terméket a Portálon megvásárolja, megrendeli.
Termék - a Portálon a Szolgáltató által megvételre felkínált áruk, amelyeket a Felhasználók a Webáruházon keresztül megvásárolhatnak. A Termékek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes áruk forgalmazását, értékesítését megszüntetni, új árukat bevezetni, meglévő árukat, azok bármilyen tulajdonságát, beleértve az árat is, egyoldalúan bármikor módosítani.
Szolgáltatás - A Portálon a Szolgáltató által kínált tanfolyamok, szakmai rendezvények, konferenciák, bemutatók és egyéb események, rendezvények, így többek között de nem kizárólagosan a Green Peel – Eredeti Gyógynövényes Mélyhámlasztás Tanfolyam, Derma.Cosmetics Tanfolyam, DR. MED. CHRISTINE SCHRAMMEK Szakmai Konferencia.
Professzionális termék - a Portálon népszerűsített, de nem értékesített, a Webáruházon keresztül nem megvásárolható, nem otthoni Felhasználói alkalmazásra szánt, kizárólag professzionális, megfelelő szakképzettséggel és tapasztalattal rendelkező kozmetikus szakember általi felhasználásra készült termékek, amelyeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott csatornákon keresztül, módon, illetve az itt szabályozott feltételek alapján értékesíti a Szakmai megrendelőknek.
Szakmai megrendelő - a Professzionális termékek megrendelésére és átvételére a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételek mentén jogosult Felhasználó.
Hírlevél - a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak elektronikus direkt marketingnek és reklámnak minősülő üzenet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére.
ÁSZF - A Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.
Futárszolgálat - A Szolgáltatóval szerződött azon harmadik személy, aki a Portálon a Felhasználók által megrendelt Termékeket a Felhasználó által megadott Szállítási címre kiszállítja a Szolgáltató nevében.
Lakcím - A természetes személy Felhasználó lakcímkártyájában szereplő állandó lakcím, nem természetes személy esetében a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett székhely.
Szállítási cím - A Felhasználó által megadott olyan cím, amelyre a Felhasználó a Portálon megvásárolt Termékek kiszállítását kéri. A Lakcím és a Szállítási cím egymástól eltérhet.
Számlázási cím - Azon cím, amelyre a Felhasználó a számla kiállítását kéri. A Számlázási cím a Lakcímtől és a Szállítási címtől eltérhet.
Név - A Felhasználó személyazonosító igazolványában megjelölt teljes neve (vezetéknév és keresztnév).
Felhasználónév - A Felhasználó által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz, vásárláshoz és a Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges név. A Felhasználónév és a Név egymástól eltérhet.
Jelszó - A Felhasználó által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz és vásárláshoz szükséges egyedi jelszó.
E-mail cím - A Felhasználó által a Portálon való regisztrációhoz és a Hírlevél feliratkozáshoz megadott érvényes és létező, a Felhasználóhoz tartozó saját, valós e-mail cím.
Webáruház - A Portálon a Szolgáltató által üzemeltetett olyan online információtechnológiai szolgáltatás, amelynek keretében a Felhasználók a Termékeket távollevők között létrejött szerződés útján online módon tudják megvásárolni, megrendelni és amely a Portálon a „Shop” menüpont alatt érhető el.

A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

6. A Szolgáltató a Portálon üzemeltetett Webáruházban kozmetikai, bőrápolási, illetve a Szolgáltató által meghatározott egyéb Termékeket értékesít, a Szolgáltató által meghatározott Szolgáltatásokat nyújt, illetve ajánl igénybe vételre, Hírlevél feliratkozást tesz lehetővé, valamint szöveges, képi és videós információt és tájékoztatást nyújt a Termékekkel kapcsolatban, a Termékek alkalmazásával és az azokhoz kapcsolódó kozmetikai kezelésekkel, eljárásokkal kapcsolatban. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók, a Webáruházban elérhető Termékek megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak, funkciók és Termékek bevezetésére. A Portálon új szolgáltatások, funkciók, tartalmak és Termékek elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat.

7. A Portált minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

8. A Portál böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilinternet kapcsolattal rendelkező mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

AZ ÁSZF HATÁLYA

9. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Portálon található elektronikus Webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

10. A Webáruházban történő Termék vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel, míg a Professzionális termék vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb módon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

11. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

REGISZTRÁCIÓ

12. A Webáruházban történő Termék vásárlás regisztrációhoz, regisztrált Felhasználók esetén pedig a Webáruházba történő belépéshez kötött. A Professzionális Termékek és a Szolgáltatások nem vásárolhatók meg a Webáruházban, azok megvásárlására illetve igénybe vételére külön szabályok vonatkoznak a jelen ÁSZF-ben, azokhoz a Webáruházban történő regisztráció nem szükséges.

13. Nem kötött regisztrációhoz a Hírlevél küldésre történő feliratkozás, valamint a Portál és a Webáruház tartalmának vásárlás nélküli megtekintése.

14. A Felhasználó a Portál főoldalán a Saját menü menüpont alatt elhelyezett Bejelentkezés gombra kattintva, a „Nincs fiókja?” almenüben megjelenő Regisztrációs oldalon tud regisztrálni. A Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatait köteles megadni:

a) Név
b) Felhasználónév
c) E-mail cím
g) Jelszó

A regisztrációt követően a Webáruházba történő belépéshez a regisztráció aktiválása szükséges.

15. Egy E-mail cím és egy Jelszó csak egyszer adható meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel vagy jelszóval történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.

16. A regisztrációkor megadott Felhasználónév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Felhasználó ilyen Felhasználónevet ad meg regisztrációkor, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Felhasználó regisztrációját törölje.

17. A Portálon minden Felhasználó egyszer regisztrálhat. A Felhasználó regisztrációja a Felhasználó személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törli azokat a Felhasználói regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, székhely, telephely tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön e-mail címről és telefonszámról kerültek aktiválásra.

18. A Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Felhasználó esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

19. Nem természetes személy Felhasználó nevében csak a szervezet képviseletében jogszabály, közhiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy jogosult a Portálon regisztrálni, és ott bármely szolgáltatást igénybe venni.

20. A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

21. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

22. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó regisztrációját törölni.

23. A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A Jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó az új jelszó igénylése funkció igénybe vételével („Elfelejtette jelszavát? almenüpontban) tud új jelszót igényelni regisztrált e-mail címe megadásával. A Szolgáltató az új Jelszót a regisztrált e-mail címre küldi meg. Az ily módon generált jelszó ideiglenes jelszó, azt a Felhasználó köteles a Webáruházba történő első belépés alkalmával megváltoztatni. A jelszó módosításának elmulasztásából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

24. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon történő regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

25. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott esetekben is jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni.

26. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

27. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Portál regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Jelszó tárolásából vagy a Felhasználónév és a Jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

28. Felhasználó a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

29. A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját a Portálról maga törölni. Ilyen szándék esetén a Felhasználó a törlési igényét jelzi a Szolgáltatónak a drgreenpeel@bio2005.hu e-mail címen, és a Szolgáltató 30 napon belül gondoskodik a Felhasználó regisztrációjának (profiljának) törléséről, kivéve a korábbi megrendelésekre vonatkozó adatokat. Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációja, illetve felhasználói fiókja törlése esetén valamennyi, a Portálon rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

30. A sikeres regisztráció feltétele a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat Felhasználó által történő elfogadása.

31. Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Felhasználó az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint arról, hogy a regisztrációt milyen módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges az e-mailben meghatározott időtartamon belül. Ha ezen időtartamon belül a regisztráció nem kerül aktiválásra, a Szolgáltató a létrehozott regisztrációt törli.

32. Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Felhasználóhoz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szolgáltatót telefonon vagy e-mailben. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségein, illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni a Felhasználót a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.

33. A regisztráció aktiválását követően a Felhasználó a megadott Felhasználónév és jelszó megadásával léphet be a Portálra.

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI

34. Felhasználók a jelen ÁSZF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot is.

35. A nem regisztrált Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot.

36. A Szakmai megrendelők a megrendelési nyilatkozatuk megtételével magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot.

37. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

38. A Portálon kínált szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online, elektronikus szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.

39. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar.

40. Az online, elektronikus szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el a Felhasználó számára. Az elektronikus szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra, megvásárolt Termékekre vonatkozó adatok igazolják, továbbá Termék megrendelése, vásárlása esetén a megrendelésről küldött visszaigazolás. A Portálon kívül megrendelt Professzionális termékek vonatkozásában a Szakmai megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szerződést a megrendelésről küldött visszaigazolás igazolja.

41. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja nem merül fel.

42. A Felhasználó a regisztráció, illetve a Webáruházban történő vásárlás során megadott adataiban vétett esetleges hibákat, elírásokat, elütéseket, hiányokat a Portálra belépve bármikor, valamint a Webáruházban történő vásárlási folyamatban a megrendelés véglegesítése előtt szintén bármikor kijavíthatja.

A VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A vásárlás menete, a Termék kiválasztása

43. A Felhasználó a Webáruházban regisztrációt, regisztrált Felhasználó esetében a Webáruházba történő belépést követően tud megrendelést leadni, Terméket vásárolni.

44. A Felhasználó a Webáruházban a kiválasztott és kívánt Termék kosárba helyezésével tud vásárolni és Terméket megrendelni Szolgáltatótól.

45. Az egyes Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét Termékre kattintva, annak információs oldaláról lehet megismerni.

46. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a Webáruházban vagy a Termékre vonatkozó, a Termék csomagolásához mellékelt használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott Termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását a Termékhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez a Termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt a Terméket használatba veszi - jelezze Ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Webáruházban közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a jelen ÁSZF-ben találja.

47. A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét (30.000 Ft renelés alatt 1.800 Ft, felette ingyenes), az a Termék vételárán felül fizetendő. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

48. A Webáruházból megrendelhető Termékek árai egyoldalú változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja. A megrendelés elküldését követően bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

49. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, vagy például olyan esetre, amikor a kedvezményes ár tévedésből magasabb, mint a listaár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

50. A megrendelést a Szolgáltató Webáruházán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Felhasználó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, a megrendelés nem véglegesíthető és adható le a Szolgáltatónak.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

51. Megrendelés feladására a Webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott Termékeket az egyes Termékekre kattintást követően megjelenő, a Termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” vagy hasonló tartalmú gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Webáruházban található Kosár menüpontra történő kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes Termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben a Felhasználó a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés megkezdése” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül, illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Folytatás” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

52. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a kosárban lévő áru más számára is hozzáférhető, a vásárlási szándék csak a "Rendelés megerősítése" gomb megnyomása után válik hatályossá. Amennyiben két különböző Felhasználó által egyszerre kerül megrendelésre ugyanazon Termék, az a Felhasználó jogosult megvásárolni a Terméket, akinek a megrendelése a Szolgáltatóhoz hamarabb érkezett be. Az elhagyott kosarakat a Szolgáltató rendszere szabályos időközönként, automatikusan kiüríti.

53. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a „Rendelés megerősítése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Rendelés megerősítése” gombra kattintással történik, amely a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Professzionális termékek megrendelése

54. Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Professzionális termékeket Szolgáltató csak a Webáruházon kívül értékesíti, és csak olyan Felhasználók részére, akik teljesítik a Szakmai megrendelő kategóriába való besoroláshoz szükséges, alábbi előfeltételeket.

55. Szakmai megrendelőnek az a Felhasználó tekinthető, aki vagy amely a Szolgáltató által szervezett mélyhámlasztó tanfolyam elvégzését és a tanfolyamot lezáró vizsga eredményes letételét igazolni tudja.

56. A tanfolyam helyét, időpontját, tanrendjét, költségtérítését, illetve a vizsgarendet Szolgáltató kizárólagos hatáskörében állapítja meg. A tanfolyamon való részvétel egyes részleteiről a Felek külön megállapodást kötnek, amely a jelen ÁSZF tárgyi hatályán kívül esik. A Szolgáltató a tanfolyam sikeres elvégzéséről, azaz a vizsga sikeres letételéről igazolást (a továbbiakban: Igazolás) állít ki a résztvevőnek. Az igazolás 3 évig érvényes.

57. A Szakmai megrendelők a tanfolyamot és az azt záró vizsgát háromévente kötelesek megismételni azzal, hogy az ismételt tanfolyamok és vizsgák nem vonnak díjfizetési kötelezettséget maguk után.

58. Szakmai megrendelők a Professzionális termékeket csak érvényes, a Szolgáltató által kiállított Igazolás megléte esetén, csak az Igazolás érvényességi idején belül vásárolhatnak. A Szolgáltató a vásárlás, megrendelés során nem ellenőrzi az Igazolás érvényességét. Ha azonban a vásárlást, megrendelést követően vagy még a a vásárlás, megrendelés teljesítése előtt a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az Igazolás már nem érvényes vagy visszavonásra került, vagy bármely okból nem hatályos, hamis, hamisított, vagy nem a Felhasználó nevére szól, vagy ha a Szolgáltatónak az Igazolás érvényességével, meglétével, valódiságával kapcsolatban alapos kételye vagy gyanúja merül fel, a Szolgáltató egyoldalúan jogosult megtagadni a megrendelés teljesítését és a Professzionális termék kiszállítását, átadását, amely esetben a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet, semmilyen követeléssel nem élhet.

59. A Szakmai megrendelő az általa megrendelt Professzionális terméket csak kiskereskedelmi értékesítés keretében, csak fogyasztónak minősülő személyeknek jogosult továbbértékesíteni és csak a tanfolyamon elsajátított kezeléssel együtt, annak részeként, annak során felhasználva és eljárás elvégzése mellett és keretében. A Professzionális termékeket a Szakmai megrendelő nem jogosult csupán önmagában termékként megfelelő kezelés nélkül, önálló otthoni használatra vagy más szolgáltató általi használatra, vagy fogyasztónak nem minősülő szolgáltató harmadik személynek értékesíteni.

60. A Szolgáltató jogosult olyan okból is megtagadni a Professzionális termékek megrendelésének teljesítését, ha a Szakmai megrendelő rendelkezik érvényes Igazolással, azonban a Szolgáltatónak alapos gyanúja merül fel arra vonatkozóan, hogy:

a) a Szakmai megrendelő a Professzionális termékeket nem kellő szakmai felkészültséggel, alapossággal, vagy nem a használati útmutatónak vagy a tanfolyamon elhangzottaknak megfelelően használja fel, 
b) a Professzionális termékkel, annak használatával, továbbértékesítésével a Szakmai megrendelő bármilyen módon visszaél, 
c) a Szakmai megrendelő megszegi a jelen Professzionális termékek felhasználására, értékesítésére vonatkozó, jelen ÁSZF-ben meghatározott korlátozásokat, tilalmakat, szabályokat, így például de nem kizárólag az előző 59. pontban foglalt rendelkezéseket.

61. A Professzionális termékeket a Szakmai megrendelők a Szolgáltatótól telefonon, e-mailben vagy személyesen tudják megrendelni.

A megrendelés módosítása, visszavonása

62. A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelés módosítására és visszavonására, törlésére a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból).

63. A megrendelés elküldését követően a Felhasználó a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának küldött e-mailben vagy telefonszámon tudja kérni a megrendelése módosítását, amelyet a Szolgáltató saját belátása szerint teljesít. A Szolgáltató nem köteles az ilyen módosítást teljesíteni, és a módosítás teljesítésének megtagadása vagy elmulasztása esetén a Felhasználó semmilyen igénnyel nem léphet Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó a leszállított Terméket ebben az esetben köteles kifizetni és átvenni, elállási jogát azonban gyakorolhatja a jogszabály és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint A megrendelés módosítása addig kérhető, amíg a Szolgáltató a megrendelt Terméket Futárszolgálatnak kiszállításra át nem adta.
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

64. A Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail pusztán tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

65. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Felhasználó között.

66. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

67. Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

68. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Felhasználók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szállítási és fizetési feltételek

69. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért Terméket külön díj ellenében házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A szállítási díjat a Felhasználó viseli oly módon, hogy a szállítási díj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül. A Felhasználó az aktuális szállítás díjáról a kosárban tájékozódhat. A megrendelés Szolgáltatónak történő elküldése előtt a kosár a szállítási díj bruttó összegét is kiírja külön tételként. A szállítási díj bruttó, ÁFA összeget is magában foglaló összeg.

70. Ha egy Felhasználótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már a Futárszolgálatnak kiszállításra átadott csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.

71. A Szolgáltató a szállítási díj egyoldalú változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban, Portálon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

72. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Szolgáltató ellenőrzi a megrendelés teljesíthetőségét. Amennyiben a megrendelt Termék bármilyen okból eredően a Felhasználónak mégsem szállítható ki a jelen ÁSZF szerinti szállítási határidőn belül, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval.

73. A Felhasználó a kiszállítás napját és napon belüli időpontját a Futárszolgálattal tudja közvetlenül egyeztetni a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken, a Futárszolgálat saját szerződési feltételei szerint.

74. A Szolgáltató a megrendelt Termékek kiszállítását 2-10 munkanapon belül vállalja. A Szolgáltató csak magyarországi szállítási címre végez kiszállítást, külföldi címre a Szolgáltató nem szállít.

75. A megrendelt Terméket a Felhasználó előzetes jelzés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató Honlapon megjelölt üzleteiben, telephelyein munkanapokon a Szolgáltató által megjelölt nyitvatartási időben, illetve a Felhasználóval előzetesen egyeztetett helyszínen és időpontban.

76. A megrendelt Termékek fenti telephelyen, üzletekben történő személyes átvétele esetén szállítási díj nem kerül felszámításra.

77. A Webáruházban megrendelt Termékeket a Szolgáltató a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

78. A Felhasználó a Webáruházban megrendelt Termékek ellenértékét házhoz szállítás esetén készpénzben, utánvéttel, a Futárszolgálatnak köteles megfizetni, vagy amennyiben a Futárszolgálat biztosít helyszíni bankkártyás fizetési lehetőséget, akkor a Felhasználó a vételárat a Futárszolgálatnál bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki, míg üzletben történő személyes átvétel esetén a vételár készpénzben fizetendő az átvétellel egyidejűleg.

79. A Felhasználó a megrendelt Termékek vételárát a Szolgáltató honlapon és a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben meghatározott bankszámlájára történő előre utalással is kifizetheti. A Termék szállítási határideje a vételár bankszámláján történő jóváírásakor kezdődik.

80. A Szolgáltató saját belátása szerint a Felhasználó részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki és küldhet meg a Felhasználó által megadott e-mail címre. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására az Ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség.

81. A Szolgáltató a Termék átvételekor (bármely üzletben történő átvétel, kiszállítás során a Futárszolgálattól történő átvétel stb.) a Felhasználó részére a vásárlás igazolására papíralapú számlát ad, amennyiben nem elektronikusan kerül a számla kiállításra és megküldésre a Felhasználónak.

82. Azok a Felhasználók, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát, amennyiben a számla elektronikusan nem került kiállításra és megküldésre a Felhasználónak. 

Tulajdonjog fenntartása

83. A vételár teljes kifizetésig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. 

Fizetés, esedékesség, számlázás

84. A termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával (online fizetés) vagy utánvéttel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.
Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a Szolgáltató számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia. A Vásárlónak banki előre utalás, vagy bankkártyával (on-line) történő fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát, - illetve amennyiben a Vásárló rendelkezik ügyfélszámmal - ügyfélszámát is a közlemény rovatban. A Szolgáltató a vásárláskor minden esetben számlát, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki, amelyről szóló adatot a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltakkal összhangban szolgáltatja az adó- és vámhatóság felé. A Vásárló által a vásárlás során történt bármely valótlan adatszolgáltatásból eredő jogkövetkezményekért a Szolgáltató felelősségét kizárja. Azok a Felhasználók, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a Szolgáltató telephelyén kapnak nyomtatott számlát, amennyiben a számla elektronikusan nem került kiállításra és megküldésre a Felhasználónak. 

Árak, Akciók

85. A webshopban lévő termékek árainak változásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A termékek árai a napi Eurós árfolyamot követik.

86. Az akciók a meghírdetett határidőn belül vagy a készlet erejéig érvényesek. A meghírdetett akciók más kedvezményekkel nem vonhatóak össze.

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

Vábshop vásárlójaként elfogadja és tudomásul veszi, hogy a(z) Bio-2005 Kft., (1149 Budapest, Egressy út 101.) mint adatkezelő által az www.originalgreenpeel.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • a rendelés során megadott személyes adatok,
  • fizetési adatok és a
  • megrendelt termékek adatai.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGRÓL, A VISSZAKÜLDÉS FOGYASZTÓT TERHELŐ KÖLTSÉGEIRŐL

Elállási jog

87. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§-a szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondási joggal rendelkezik a Portálon keresztül megrendelt Termékek vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti fogyasztón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó értendő.

88. Az elállási, felmondási jog határidejének kezdő időpontja:

  • a Terméknek,
  • több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek,
  • több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy által történt átvételének napja.

89. A Felhasználó a fenti elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

90. A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak, továbbá olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, így különösen a Webáruházban kapható valamennyi kozmetikumra, test- és arcápolási termékre.

Az elállási jogát a Felhasználó csak bontatlan Termékre gyakorolhatja, a Termék felbontását, egységdobozának megbontását, zárt csomagolásának felbontását követően az elállási jog nem gyakorolható érvényesen.

Az elállási jog gyakorlásának menete, módja

91. A Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁSZF-hez csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott postacímére vagy a drgreenpeel@bio2005.hu elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban és határidőben gyakorolta.

92. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

93. A Felhasználó jelen pont szerinti elállási jogának jogszerű gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

94. A Felhasználó az elállási jogát a Szolgáltató 1149 Budapest, Egressy út 101. alatti üzletében személyesen is gyakorolhatja munkanapokon 9:00 – 13:00 között.

95. A visszatérítés úgy történik, hogy személyesen, üzletben történő elállási jog gyakorlás esetén a Szolgáltató helyben, azonnal, készpénzben téríti vissza a vásárlás teljes ellenértékét a Felhasználónak a Termék átvétele ellenében, míg az elállási jog postai küldeményben vagy e-mailben történő gyakorlása esetén a Szolgáltató a visszaküldött Termék kézhezvételét követő 14 napon belül, banki átutalással téríti vissza a Felhasználónak a vásárlás ellenértékét, amelynek érdekében a Felhasználó köteles az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatában bankszámlaszámát, ahova a visszatérítést kéri, feltüntetni. Amennyiben a Felhasználó bankszámlaszámmal nem rendelkezik, vagy azt nem tünteti fel, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a visszatérítés módjának egyeztetéséről, ilyen esetben is a visszaküldött Termék Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül kerül sor a visszatérítésre.

96. A Felhasználót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

97. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg a Felhasználótól nem kapta vissza a megrendelt Terméket, vagy a Felhasználó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy a Terméket a Szolgáltatónak visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

98. A Felhasználó elállása, illetve felmondása esetén a megrendelt és már kézhez kapott Terméket köteles legkésőbb 14 napon belül a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt címére visszaküldeni, vagy a Szolgáltató fenti üzletébe személyesen bevinni. A határidő betartottnak minősül, ha Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

99. A visszaküldéssel, illetve visszajuttatással járó költségek a Felhasználót terhelik. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

100. Ha a Felhasználó a Terméket sérülten küldi vissza, köteles a Termék kiskereskedelmi vételárát a Szolgáltatónak megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

Kellékszavatosság

101. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

102. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

103. Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

104. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

105. Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

106. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

107. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

108. Nem Felhasználónak minősülő Felhasználóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Termékszavatosság

109. A Termék hibája esetén a Felhasználó - választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

110. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

111. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

112. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

113. Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

114. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

115. A Szolgáltató jótállást nem vállal.

PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

116. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

Írásbeli panasz bejelentésének címe:

Szolgáltató székhelye: 1149 Budapest, Egressy út 103.
Szolgáltató postacíme: 1149 Budapest, Egressy út 101.
Szolgáltató e-mail címe: drgreenpeel@bio2005.hu

Szóbeli panasz bejelentésének módja: telefonon, a +36 1 364 25 72 telefonszámon minden munkanap 9:00 és 13:00 óra között.

117. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.

Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

118. A Felhasználó jogosult bejegyzést tenni a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

119. Ha a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

120. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

1052 Budapest, Városház u. 7.

121. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

122. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Felhasználók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a Felhasználó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a Felhasználók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

123. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:

Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680
e-mail cím: info@nmhh.hu

TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

124. A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a Dr Schrammek és a GREEN PEEL® elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik, illetve a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

125. A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

126. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató, illetve a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató, illetve a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

127. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.

128. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

129. A Portálon megjelenő Dr Schrammek és GREEN PEEL ® megnevezés és logó a Szolgáltató, illetve a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

130. A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

131. A Felhasználó által a Portálra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így a Szolgáltató ennek megfelelő módon kezeli azokat. Bármely, a Portálra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat a Szolgáltató tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználható. A Szolgáltató és a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a Portálra továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között termékek fejlesztése, gyártása, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azok Szolgáltató illetve a a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A Szolgáltató nem köteles felhasználni a weboldal használata során az ott megadott információkat.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

132. Noha a Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a weboldalon található adatok, információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállal felelősséget a Portálon található adatok, információk esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a Portálon elérhető anyagokra, információkra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portálon található anyagok, információk és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

133. A Portálon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért és az ebből eredő bármilyen kárért vagy költségért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Portálon feltüntetett Termékek használatára vonatkozóan a Felhasználó a Termékek gyártójához köteles fordulni tájékoztatásért, a Portálon feltüntetett használati útmutató, Termék ismertető nem teljeskörű, a termékek használhatóságáért, megfelelőségéért, helyes alkalmazásáért és az ezekből eredő bármilyen kárért vagy költségért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem minősül a Portálon feltüntetett egyetlen Termék gyártójának sem. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért sem, amelyek a Portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

134. A Portálon a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk szintén csak tájékoztató jellegűek, beleértve a részvételi díj mértékét és a részvételi feltételeket is. A Portálon feltüntetett bármely ár az ÁFA összeget is magában foglaló bruttó ár. A Szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes részvételi és egyéb feltételeket a Szolgáltató külön, az adott Szolgáltatásra vonatkozó részvételi feltételekben határozza meg, a Portálon közzétett információk nem teljes körűek, és a Szolgáltató nem felel azok megfelelőségéért. A Szolgáltató fenntartja valamennyi Szolgáltatás tekintetében az egyoldalú jogát arra, hogy a Szolgáltatás igénybe vételének feltételeit, időpontját, helyszínét, programját és egyéb körülményeit bármikor egyoldalúan módosítsa, a Felhasználók megfelelő értesítése mellett.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

135. A Portálon található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy a Felhasználó elhagyja a Portált és annak rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen a Portálon kívüli más internetes felületeken megjelenő tartalmakért, illetve a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A Szolgáltató hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt külső weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A Szolgáltató legteljesebb mértékben arra bíztatja a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

136. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

137. A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

138. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált vagy az ott megvásárolt Terméket milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál vagy a Termék használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének vagy a szakmai előírásoknak megfelelően gyakorolja-e.

139. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben a Portál működésében hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

140. A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

141. A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért. A Portálon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

142. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

143. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

144. Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a harmadik személyek által közölt jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

145. Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

146. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

147. Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

148. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Portál szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges Felhasználónevét vagy Jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

149. A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen, kivéve a vezető tisztségviselő által szándékosan okozott kárt. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

A PORTÁL KARBANTARTÁSA

150. A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

151. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

- a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
- a technológia lényeges változása;
- jogszabályváltozás;
- a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

152. A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

153. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.

154. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

155. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

156. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

157. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

158. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

159. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

160. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

161. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. Valamennyi, Felhasználó által okozott kár a szerződéskötés és a károkozás időpontjában előre látható kárnak minősül, amelyet a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

162. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

163. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

164. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.

165. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

166. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

Budapest, 2024.05.01.

1. sz. melléklet


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem más szolgáltatást vásárolt.)
"Címzett: BIO-2005 Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 1149 Budapest, Egressy út 101.
e-mail: drgreenpeel@bio2005.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Az elektronikus jegy kódszáma (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.):
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt"